Карта навчання дисципліни

Виконання кожного з етапів є обов’язковим для отримання позитивного результату під час заліку, що буде оцінюватись за крітеріями: