Лабораторна робота № 2. Обчислення показників надійності системи без відновлення за надійнісною схемою