Недосєкова Наталія Сергіївна

nedosekova

Недосєкова Наталія Сергіївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімічних та харчових технологій Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

Стисла біографія. Народилася 30 жовтня 1970 року в м. Слов’янську. Освіта вища. У 1996 році закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю технологія приготування їжі, отримала кваліфікацію інженер-технолог.

З 1991-2007 рр. – майстер виробничого навчання, викладач, заступник директора з навчально-виробничої роботи Слов’янського професійного ліцею залізничного транспорту імені Героя Соціалістичної Праці П.Ф. Кривоноса (зараз – Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса).

З 2007 р. – асистент, ст. викладач, доцент кафедри хімічних та харчових технологій Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

У 2014 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю у процесі виробничої практики».

Автореферат дисертації

Автор понад 20 наукових статей, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, патентів на корисні моделі.

Напрям наукової діяльності методологічні основи практичної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до професійної діяльності. 

Останні публікації:

  1. Недосєкова Н.С. Формування узагальнених професійних умінь у студентів харчового профілю як основа їхньої готовності до майбутньої діяльності / Н.С. Недосєкова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. за заг. ред. проф. В.І Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2014. – С. 21-27

  2. Недосєкова Н.С. Методологічні основи практичної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до професійної діяльності / Н.С. Недосєкова // Вісник Черкаського університету. Сер. Пед. науки – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип. № 6 (339) – С. 32-35

  3. Недосєкова Н.С. Особливості самостійної роботи студентів у процесі

виробничої практики / Н.С. Недосєкова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. за заг. ред. проф. В.І Сипченка. – Вип. LXXIІI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – С. 74-80

З питань співпраці звертатися на email: natalinedosekova@yandex.ua