Електронні посібники

el_posibniki_1

1. Вища математика: елементи лінійної і векторної алгебри : електронний навч.-метод. посібник для студентів технічних ВНЗ  / К. В. Власенко. – 1,28 Гб. – Краматорськ, ДДМА, 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.

 

 

 

 

 

el_posibniki_22. Практичні заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики : комп’ютерний тренажер для студентів технічних ВНЗ / К. В. Власенко, О.О. Чумак. – 1,28 Гб. – Краматорськ, ДДМА, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.

 

 

 

 

el_posibniki_33. Автоматизоване робоче місце викладача математики у ВТНЗ : комп’ютерно-орієнтована система  / О. Г. Євсеєва, К. В. Власенко. – 1,28 Гб. – Донецьк, ДонНТУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium; 32 Mb RAM ; Windows XP ; Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.