Online розрахунки


Сторінка розробляється під керівництвом
кандидата педагогічних наук,
старшого викладача кафедри вищої математики
Чумак Олени Олександрівни

Хмарні розрахунки (Cloud computing) – модель надання користувачеві дистанційного доступу до обчислювальних ресурсів у вигляді сервісу через локальну або зовнішню всесвітню мережу Інтернет. Такі розрахунки передбачають запуск і виконання додатків у вікні стандартного веб-браузера, встановленого на персональному комп’ютері (ПК), в той час як самі програми та їх дані для роботи розташовані на віддаленому сервері десь на просторах мережі.

Використання хмарних обчислень має перелік переваг, серед яких зниження вимог до обчислювальних ресурсів ПК, швидкість обробки даних, економія місця на жорсткому диску тощо.

У зв’язку з цим, такі технології стають незамінними під час навчання майбутніх інженерів розділів вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії випадкових процесів тощо.

Залучення хмарних обчислень під час розв’язування завдань з математичних дисциплін сприяє формуванню здатності майбутніх фахівців ефективно використовувати доступні апаратні та програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій для роботи з інформаційними ресурсами.