Борисенко Маргарита Юріївна

borisenko

Борисенко Маргарита Юріївна

Аспірантка денного відділення кафедри вищої математики і методики викладання математики (Донецький національний університет (м. Вінниця)); вчитель інформатики Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 з профільним навчанням.

Навчалась у Слов’янському державному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті, закінчила магістратуру у 2010 році.

Науковий керівник: Катерина Володимирівна Власенко доктор педагогічних наук, професор (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ).

Тема дисертації «Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), робота прийнята до захисту спеціалізованою вченою радою Д 73.053.02 (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу навчання математики учнів початкової та середньої школи за допомогою мультимедійних технологій.

e-mail: mabor_@mail.ru