Книги

book_face_1Власенко Катерина Комп’ютерно,орієнтовані практичні заняття із диференціальних рівнянь : навчально-методичний посібник для майбутніх фахівців із інформаційних технологій / К.В.Власенко І.В.Сітак. – Харків : Видавництво та друкарняa “Технологічний центр” 2016.-210с.

 

 

 

 

 

book_face_1Власенко Катерина Теоретичні й методичні аспекти навчання вищої математики з використанням інформаційних технологій в інженерній машинобудівній школі : Монографія / Науковий редактор д. пед. н., проф. О. І. Скафа. – Донецьк : Ноулідж, 2011. – 410 с.

 

 

 

 

 

book_face_2Власенко Катерина Геометрія для майбутніх інженерів : навч.-метод. посіб. для учнів старшої школи / К. Власенко, І. Реутова. – Донецьк : VEPER, 2009. – 192 с.

 

 

 

 

 

 

book_face_3Власенко Катерина Вища математика для майбутніх інженерів : навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ / К. В. Власенко; за ред. проф. О. І. Скафи. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 429 с.

 

 

 

 

 

 

book_face_4Власенко Катерина Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Елементи лінійної і векторної алгебри : навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 124 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України, лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)

 

 

 

 

 

book_face_5Власенко Катерина Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Вступ до математичного аналізу : навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 128 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України, № 1/11-19129 від 12.12.2012)

 

 

 

 

 

book_face_6Власенко Катерина Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Аналітична геометрія : навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 176 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України, лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)

 

 

 

 

 

book_face_7Власенко Катерина Практичні заняття з теорії ймовірностей, теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики: Навч. посібник / К.В. Власенко, О.О. Чумак. – Донецьк : «Ноулідж», 2014. – 176 с. (Гриф МОН, лист № 1/11-1300 від 13.08.2014)