Про мене

vlasenkoВласенко Катерина Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики, професор Донбаської державної машинобудівної академії

Опубліковано 210 робіт, з них 4 монографії, 30 навчальних та навчально-методичних посібників (4 мають ГРИФ МОН України), 102 статті у фахових та закордонних виданнях.

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Науковий огляд».

Член редакційної колегії наукового міжнародного видання: «Innovative solutions in modern science».

Керівник аспірантами за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації.

E-mail:vlasenkokv@ukr.net