Практичні заняття, самостійна робота

Практична та самостійна робота має супроводжуватись

Ознайомленням з підручниками

Сайт на якому можна скачати будь-який шкільний підручник 

Розв’язуванням завдань з

Алгебри, Геометрії

Розв’язуванням завдань

К. Власенко Геометрія для майбутніх інженерів. Навчально-методичний посібник для учнів старшої школи

Ознайомленням з матеріалами ЗНО (посібник), (електронний ресурс), (тести ЗНО онлайн)

Повторенням Методики навчання математики, що передбачає самостійну роботу над

постановкою дидактичних цілей (теоретичний, практичний матеріал),

формулюванням математичних понять (теоретичний, практичний матеріал),

доведенням математичних тверджень (теоретичний, практичний матеріал)