Курс лекцій

Для теоретичного опанування дисципліни стануть у нагоді

Класичні підручники

Слєпкань З. І. Методика навчання математики. Підручник для студентів. 2006
Бевз Г. П. Методика викладання математики. Підручник, 1989

Монографія

Лов’янова І. В. Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі

Шкільні підручники

Сайт на якому можна скачати будь-який шкільний підручник 

Конспекти лекцій, методичні рекомендації та презентації

 ЗМ 1. Профільна диференціація навчання математики у старшій школі
Лекція 1.1
Презентація до лекції 1.1
Лекція 1.2
Презентація до лекції 1.2
ЗМ 2. Методика вивчення окремих тем курсу алгебри і початків аналізу

Методика вивчення тем змістової лінії “Функції”

Методика вивчення степеневої функції

План

 1. Програмові вимоги до вивчення тем на різних рівнях підготовки: стандартпрофільнийпоглиблений.
 2. Властивості степеня з раціональним показником
 3. Узагальнення поняття степеня у старшій профільній школі.
 4. Способи формування світогляду учнів.
 5. Реалізація міжпредметних зв’язків і прикладна спрямованість вивчення функцій.
  Презентація Степенева функція

Методика вивчення тригонометричних функцій

План

 1. Програмові вимоги до вивчення тем на різних рівнях підготовки: стандартпрофільнийпоглиблений.
 2. Тригонометричні функції числового аргументу. Властивості. Формули.
 3. Графіки тригонометричних функцій.

Презнтація Методика вивчення тригонометричних функцій

Методика вивчення показникової та логарифмічної функцій

План

 1. Програмові вимоги до вивчення тем на різних рівнях підготовки: стандартпрофільнийпоглиблений.
 2. Показникова функція, властивості, графік.
 3. Поняття про обернену функцію. Логарифмічна функція, властивості, графік.

Методика вивчення тем змістової лінії “Рівняння”

План

 1. Програмові вимоги до вивчення тем на різних рівнях підготовки: стандартпрофільнийпоглиблений.
 2. Ірраціональні рівняння.
 3. Тригонометричні рівняння і нерівності.
 4. Показникові рівняння і нерівності.
 5. Логарифмічні рівняння.
 6. Логарифмічні нерівності.ЗМ 3. Методика вивчення окремих тем курсу геометрії

План

 1. Аксіоми стереометрії.
 2. Прямі і площини у просторі.
 3. Паралельність у просторі.
 4. Прямі і площини у просторі.
 5. Перпендикулярність у просторі.
  Методичний посібник

презентація 1

презентація 2
Робота з підручником Геометрія 10 клас Профільний рівень.

параграф 3.2
параграф 3.3
параграф 3.4
параграф 3.5
параграф 3.6

 1. Многогоранники. Призма. Піраміда.
  Методичний посібник
  презентація 1“Призма”
  презентація 2“Піраміда”
  презентація 3 “Види пірамід”
  довідник “Паралелепіпед”
  довідник “Правильні многогранники”
  розробка теми “Призма”
 2. Круглі тіла
  Методичний посібник
  посібник для вчителя “Циліндр”
  презентація 1 “Конус”
  презентація 2 “Куля”
  презентація 3 “Об’єми круглих тіл”
  презентація 4 “Комбінації круглих тіл і многогранників”